Монополізм в енергопостачанні стримує розвиток виробництва

Лист попередження від Черкаського ОБЛ.енерго.