Опубліковано на Рада підприємців при КМУ (http://radakmu.org.ua)
Головна → Звіт про роботу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України за 2013-2014 рр.

11.05.2015 13:42
Звіт про роботу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України за 2013-2014 рр. Звіт про роботу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України за 2013-2014 рр.

Звіт про роботу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України за 2013-2014 рр.

    Діяльність Ради підприємців здійснювалася відповідно до плану роботи на 2013 та 2014 роки відповідно і була спрямована на забезпечення системного результативного діалогу влади й бізнесу, структурування бізнесового середовища в Україні, поліпшення підприємницького клімату в державі та налагодження міжнародних бізнесових стосунків України.

   Пріоритетними напрямами діяльності Ради підприємців залишаються: 

-         захист малого та середнього підприємництва;

-         залучення кращих інтелектуальних верств бізнесу до дієвої співпраці з державними органами;

-         координація нормотворчих зусиль провідних галузевих асоціацій підприємців;

-    узагальнення та імплементація позитивного регіонального досвіду співпраці підприємців з місцевими органами влади;

-        вирішення  комплексу проблем, пов’язаних із реформуванням дозвільної системи, дерегуляцією бізнесу та оптимізацією його нормативно-правового забезпечення;

Дерегуляція та розвиток підприємництва

    Є позитивні зрушення у питанні дерегуляції бізнесу, до яких безпосередньо причетна Рада підприємців при КМУ. Так, спільно з профільними галузевими асоціаціями були підготовлені пропозиції до «Плану заходів з дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази», проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції та поліпшення умов ведення бізнесу» та Плану заходів з покращення позицій України в рейтингу Doing Business  на 2015-2017 рр, підготовлених Мінекономрозвитком.

    З метою вирішення проблем суб’єктів господарювання, які знаходяться в зоні АТО, Радою підприємців при КМУ спільно з профільним Комітетом ВР був розроблений законопроект «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», який був прийнятий парламентом та підписаний у вересні Президентом.

    З метою залучення громадськості для визначення кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади Радою підприємців спільно з  Національним агентством з питань державної служби проведено публічні обговорення кандидатур на посади керівників Держпідприємництва, Держрибагентства, Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Переможців проведеного відбору було рекомендовано Уряду для призначення на відповідні посади.

   Також експерти Ради підприємців брали активну участь у підготовці постанови КМУ "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Проведено низку нарад та засідань робочих груп з питань підготовки пропозицій щодо усунення дублювання органів державного нагляду (контролю) у сфері якості і безпечності сільськогосподарської продукції. За результатами проведеної роботи Прем'єр-міністром України було надано відповідне доручення щодо необхідності реформування центральних органів виконавчої влади у сфері державної аграрної політики.

   В полі зору Ради залишилась проблематика так званих «МАФів». Нажаль в містах Києві та Одесі  зберігається напружена ситуація в питанні розміщення та експлуатації тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності.  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону №244, в місті Києві стабільно ігнорується. Відомо, що київська влада продекларувала намір скоротити існуючу у місті кількість тимчасових споруд, яка сягає 20 тисяч, до 6 тисяч, розробити та застосувати комплексну схему розміщення тимчасових споруд.

   Водночас є підстави вважати, що діяльність київської влади у цій сфері ведеться не прозоро та з ігноруванням чинного законодавства. Останніми роками Рада підприємців доклала багато зусиль для усунення корупційних чинників у цій царині. Але головна перешкода – відсутність єдиних правил гри та відповідної політичної волі київських очільників. Наразі нами розглядається варіант розробки проекту окремого закону щодо регулювання розміщення тимчасових споруд.

   Таким чином Рада підприємців налаштована і надалі дієво впливати на процеси навколо тимчасових споруд. У зв'язку з цим, активізовано діяльність відповідної робочої групи.

   В 2013-2014 рр. Рада підприємців активно працювала над врегулюванням проблем  у галузі поховання.

   Зважаючи на особливу соціальну вразливість ритуальної сфери Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України разом з впливовими профільними асоціаціями налагодила дієву співпрацю з Мінрегіоном, Антимонопольним комітетом та іншими зацікавленими відомствами.

   На прохання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Мінюст провів комплексний правовий аналіз положень відповідних статей  Конституції України, а також законів України "Про поховання та похоронну справу", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про інформацію" та зробив висновок, що вирішення проблем поховання повинно відбуватись виключно на законодавчому рівні.

    У зв'язку з цим у квітні 2014 року  Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України звернулась до Віце-прем’єр міністра Володимира Гройсмана із проханням надати доручення Мінрегіону спільно з Мін’юстом, МОЗ та МВС підготувати та надати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до відповідних законів України, направлені на поліпшення конкуренції на ринку ритуальних послуг, створення рівних умов роботи суб’єктів господарювання та ритуальних служб (спеціалізованих комунальних підприємств), запровадження конкурентних засад з доставки тіл померлих у випадках їх фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також встановлення відповідальності за розголошення конфіденційної інформації про факт настання смерті людини.

    6 травня  2014 р. було надане відповідне доручення Віце-прем’єр-міністра. Наразі Мінрегіоном України вже розроблено  законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну справу». Зараз іде активна робота над  цим законодавчим документом, до якої долучені експерти Ради підприємців та провідних асоціацій ритуальної галузі. Водночас під егідою Мінрегіону напрацьована «Стратегія розвитку і регулювання галузі поховання та похоронної справи в Україні». Цей ґрунтовний документ окреслює весь спектр нормативно правових актів, прийняття яких заплановано на період 2015-2017 років. Таким чином, є підстави вважати, що ініційована Радою підприємців кропітка та соціально важлива робота по гармонізації похоронної справи, буде доведена до логічного завершення.

    Також необхідно зазначити, що останній склад Ради  підприємців формувався в основному за галузевим принципом, що надало можливість додатково залучити до роботи понад 30 авторитетних представників громадських організацій та об’єднань підприємців. Це, на нашу думку, сприяло побудові конструктивного діалогу між представниками підприємницьких кіл та органами виконавчої влади, зокрема, надало можливість додатково залучити інтелектуальний потенціал профільних галузевих асоціацій та об’єднань підприємців при розробці проектів актів законодавства, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності.

    Одним із результатів  роботи  Ради підприємців є створення та налагодження роботи регіональних рад підприємців. В цілому маємо підстави констатувати, що в країні діє структурований механізм, який забезпечує діалог як з центральною, так і з місцевою владою. Нажаль не всі регіональні ради та їх керівники працюють на належному рівні. Тому, Рада підприємців має на меті, найближчим часом, провести зустрічі з керівництвом деяких обласних державних адміністрацій для розгляду питання оновлення складу відповідних регіональних Рад та переобрання їх  керівників.

    Окрім зазначеного, у 2014 році було проведено 4 засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України за участю представників Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівників відповідних міністерств та відомств. В ході цих засідань розглядались пропозиції щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства, а також обговорювались проблемні питання підприємців як на центральному, так і на регіональному рівнях.

   Протягом звітного періоду, за результатами звернень, підготовлених Секретаріатом Ради підприємців, було підготовлено більше 30 доручень Кабінету Міністрів України з питань вдосконалення підприємницького середовища в Україні. Крім того, до Секретаріату Ради підприємців надходять:

    щомісячно понад 100 звернень від представників малого та середнього бізнесу;

    щомісячно на погодження понад 50 проектів нормативно-правових актів від центральних органів виконавчої влади,

   щомісячно понад 30 запитів щодо коментарів для ЗМІ;

   щоденно понад 50 електронних звернень тощо.

   Також експерти Секретаріату Ради на регулярній основі приймають активну участь у роботі профільних комітетів Верховної Ради та робочих груп ЦОВВ, тематичних форумах, круглих столах та прес-конференціях тощо.

   Рада підприємців чітко усвідомлює актуальні питання бізнесу, опрацьовує пропозиції щодо їх вирішення і постійно інформує Прем’єр-Міністра України щодо основних проблем підприємництва.

  

Джерело: Секретаріат РП при КМУ

©Рада підприємців при КМУ. При використанні материалів сайту посилання на РП при КМУ обов'язкове.
Джерело URL: http://radakmu.org.ua/view/3513