У Верховній Раді (ВР) зареєстрований урядовий законопроект №9593 від 14 грудня 2011 р. "Про споживче кредитування" щодо створення єдиного механізму споживчого кредитування відповідно до стандартів ЄС. Текст законопроекту розміщений на офіційному сайті ВР.

Законопроект визначає загальні правові та організаційні основи споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить адаптувати законодавство України в цій сфері до вимог Директиви 2008/48/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 року про кредитні угоди для споживачів та скасування Директиви Ради 87/102/ЄС.

Головною метою законопроекту є створення такого механізму споживчого кредитування, який повинен забезпечити захист прав і законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців у цій сфері, створити належне конкурентне середовище на фінансовому ринку, підвищити рівень довіри населення до нього, забезпечити сприятливі умови для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу.

Законопроектом передбачено, що державне регулювання і нагляд у сфері споживчого кредитування банками здійснює Національний Банк України в порядку і формах, визначених законодавством про банки і банківську діяльність. Державне регулювання та контроль у сфері споживчого кредитування кредитними спілками та іншими небанківськими фінансовими установами здійснює Національна комісія.

Також передбачається, що положення правил споживчого кредитування не можуть суперечити актам законодавства і не повинні погіршувати становище споживача порівняно з актами законодавства. Правила споживчого кредитування публікуються на веб-сайті банку або небанківської фінансової установи, які їх затвердили. Надання (одержання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється.