Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз», провівши експертний аналіз національного проекту плану заходів з реалізації ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” (далі – проект реалізації ПВУ), висловлює підтримку ідеї залучення громадянського суспільства до державного управління, посилення відповідальності Уряду та відкритості процесу прийняття рішень, що підвищить довіру суспільства до органів влади.

Сформульовані проектом реалізації ПВУ заходи щодо подолання корупції, підвищення відкритості публічної інформації, демократизації процесу прийняття рішень сприятимуть прогресивному розвитку державотворення в Україні, що дозволить сформувати систему підзвітності та відповідальності  державних органів  за результати своєї діяльності.

Вирішення зазначених проблем потребує реалізації дієвих цілеспрямованих заходів для усунення численних перешкод суспільно-економічного розвитку України.

Звертаємо увагу, що представлений на розгляд проект реалізації ПВУносить декларативний характер, що потребує його конкретизації та доповнення. Зокрема:

 

1.     Щодо підвищення ефективності роботи Громадських рад.

Зауважуємо, що УКБС має досвід роботи в 9 Громадських радах, який переконує в тому, що лише за умов належної організації діяльності даних структур із чітким визначенням повноважень, вони здатні перетворитися у продуктивний елемент громадянського суспільства.

На сьогодні, згідно до постанови КМУ від 03.11.2010р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», громадські ради формуються за принципом вибору на установчих зборах усіх зацікавлених суспільних інститутів, які часто переслідують діаметрально протилежні цілі. При цьому кількість членів громадської ради визначається самими учасниками установчих зборів. Це призводить до формування структур, не здатних налагодити конструктивну діяльність, що дискредитує саму ідею участі суспільних інститутів у державному управлінні, ставить під сумнів можливість здійснення впливу на прийняті владою рішення та перетворює громадські ради  виключно у декларативні органи.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо доповнити документ заходами щодо підвищення ефективності роботи громадських рад при органах виконавчої влади. Поділяємо думку про те, що органи виконавчої влади повинні забезпечити надання громадським радам усієї необхідної інформації для проведення експертизи (у т.ч. антикорупційної) та розробляти конкретні заходи для врахування її результатів.

Вважаємо, що при створенні громадських рад слід дотримуватись певних принципів, пріоритетним серед яких повинен стати високий професіоналізм їх членів. Переконані, що лише у такий спосіб можна забезпечити продуктивну роботу з метою досягнення спільної мети - проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів влади, ефективності прийняття і виконання ними рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади.

 

2.     Щодо посилення заходів для запобігання та протидії корупції

Звертаємо увагу, що не зважаючи на прийняттяу 2011 роціЗакону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», що має на меті запровадження міжнародних стандартів у сфері подолання корупції, в країні зберігаються суттєві корупційні ризики та загрози. Це підтверджується результатами останнього Індексу сприйняття корупції, підготовленого глобальною антикорупційною неурядовою організацією Transparency International, згідно до якого Україна зайняла 152 місце  із 183 представлених країн, набравши 2.3 бали з 10 можливих. Така ситуація є загрозливою для подальшого соціально-економічного розвитку України та потребує вжиття невідкладних заходів.

Зокрема, поділяємо думку про необхідність забезпечення Міністерством юстиції безперебійної роботи Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Крім цього, необхідно прискорити прийняття низки підзаконних актів (зокрема, у сфері митної, податкової політики та державних закупівель), спрямованих на  створення системи заходів для протидії та запобігання корупції в країні.