Законопроект спрямований на приведення інституту відновлення платоспроможності у відповідність до сучасних умов.

Верховна Рада Україна прийняла нову редакцію закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом № 8531.

"За" проголосували 263 картки народних депутатів.

Як сказано в пояснювальній записці до документа, проект спрямований на приведення інституту відновлення платоспроможності у відповідність до сучасних умов, а також на поліпшення регуляторного середовища в Україні та поліпшення її рейтингових показників.

У той же час, головне юридичне управління Верховної Ради зазначає, що окремі положення документу не відповідають Конституції України, не узгоджуються з господарським процесуальним кодексом України та викладені без урахування вимог регламенту Верховної Ради України та рішень Конституційного суду України.

Зокрема, стаття 2 законопроекту передбачає, що він має пріоритет перед іншими законодавчими актами України в регулюванні відносин, пов'язаних з банкрутством суб'єктів підприємницької діяльності. На думку експертів головного юридичного управління, це не відповідає вимогам статті 8 Конституції України, відповідно до якої саме Конституція має найвищу юридичну силу.

Також документом регулюються питання, які, на думку експертів, повинні бути врегульовані господарським процесуальним кодексом України.

Крім цього, експерти звертають увагу на те, що документ наділяє Вищий господарський суд України не властивими йому повноваженнями нормотворчого характеру. Зокрема, Вищий госпсуд має затверджувати Положення про порядок проведення санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.