"...За результатами аналізу слід визнати, що замість проголошеного Президентом України «зменшення втручання держави в економіку, зниження адміністративних бар’єрів» у дійсності відбувається протилежне – збільшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та, відповідно, збільшення витрат (прямих і опосередкованих) на ведення господарської та підприємницької діяльності, що прямо та безпосередньо суперечить нормам Програми економічних реформ на 2010-2014 роки і проголошеному курсу реформ Президента України..."