Звіт про роботу Ради підприємців 
при Кабінеті Міністрів України
за 2010-2012 рр.

 

22 березня 2013 року Раді підприємців при КМУ виповнилося 20 років. Саме в цей день 1993 року Постановою Уряду № 210 було створено консультативно-експертний орган Уряду - Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, до складу якої під головуванням В. Суміна увійшли 16 представників об’єднань бізнесу. А вже через 3 місяці постановою  від 10 червня 1993 р. № 441 Раду підприємців було перейменовано у Раду промисловців та підприємців при Кабінеті Міністрів України та розширено її склад до 30 членів.

Указом Президента України від 22 листопада 1993 року № 554/93 Раду підприємців та промисловців було ліквідовано.

Вдруге Рада підприємців була створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1997 року № 1018 і очолив її Є. Червоненко.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2000 року  № 315 було затверджено нове Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, яким розширено її повноваження, зокрема: Голова Ради підприємців може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, утворених ним урядових комітетів, у нарадах, які проводяться міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань підприємництва.

Чергові зміни в склад Ради були внесені постановою Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 2002 року № 1779, якою затверджено Голову Ради В. Гуржоса.

26 травня 2005 року постановою Кабінету Міністрів України  від 26 травня 2005 року № 375 було затверджено новий склад Ради підприємців на чолі з народним депутатом К. Ляпіною, до якого увійшов 41 представник об’єднань бізнесу, а з прийняттям постанови від 7 грудня 2005 року № 1180 кількість членів Ради збільшено до 81.

У 2007 році Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України не працювала.

Втретє Раду підприємців було відновлено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 54 і затверджено Положення про неї. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року № 836-р затверджено склад Ради та її Голову  - О. Продан.

Розпорядженням №1828-р від 13 вересня 2010 року було затверджено новий склад Ради підприємців у кількості 65 чоловік на чолі з її Головою Козаченком Л.П. Тоді ж, для забезпечення ефективної діяльності Ради було створено Секретаріат у складі 9 чоловік. З перших днів своєї роботи Рада підприємців під головуванням Козаченко Л.П. почала вибудовувати нові відносини з профільними бізнес-асоціаціями та громадськими об’єднаннями підприємців, прагнучи максимально залучити їх інтелектуальний та ресурсний потенціал під час прийняття важливих законодавчих та інституційних рішень щодо розвитку підприємництва в Україні.

Цей підхід був апробований під час масштабної роботи спочатку над Податковим, а пізніше над Митним Кодексом України. Саме завдяки акумуляції під егідою Ради експертного ресурсу бізнес-асоціацій та об’єднань підприємців до нового Податкового кодексу було внесено понад 500 змістовних правок та доповнень, завдяки яким було знівельовано чимало норм, які могли б призвести до погіршення умов ведення бізнесу в Україні.

Крім того, одним з пріоритетних завдань нової Ради стало структурування підприємницького середовища в регіонах, яке на той час було представлено у формі аморфних за своєї формою та змістом численних галузевих рад підприємців (на кінець 2010 року їх нараховувалося понад 1 тис. по всій Україні). Саме з цією метою наприкінці 2010-початку 2011 року разом із Держкомпідприємництвом було розроблено проект постанови КМУ про створення регіональних осередків Ради підприємців при Раді Міністрів Криму, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, а також проект Типового положення про регіональні ради на місцях.  Паралельно з розробкою відповідного нормативно-правового акту відбувалася практична апробація по створенню регіональних рад підприємців на прикладі реалізації пілотного проекту у Львівській області. Багато в чому саме успішність реалізації даного проекту дала можливість прискорити процес законодавчого оформлення створення рад підприємців на регіональному рівні, який завершився прийняттям  Постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 року №526 «Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» (додається). На виконання згаданої постанови обласними державними адміністраціями протягом червня-вересня 2011 року було забезпечено створення регіональних рад  підприємців та за практичної допомоги працівників секретаріату Ради підприємців забезпечено умови для їх належного функціонування.

Під час формування складу регіональних рад було враховано територіальний та галузевий принципи, а також пропозиції, що надходили від громадськості.

Згідно Типового положення персональні склади регіональних рад були затверджені відповідними розпорядженнями керівників облдержадміністрацій. На установчих засіданнях регіональних рад були обрані їх голови та заступники, які є авторитетними лідерами підприємницького середовища в регіонах.

Понад 50 відсотків складу регіональних рад – представники великого та середнього бізнесу, близько 30 відсотків – малого бізнесу, решта - очільники громадських організацій та об’єднань підприємців. Це забезпечило баланс інтересів різних суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства в регіоні. Завдяки такому складу створена можливість для залучення ділових кіл регіонів до процесів законотворення в сфері економіки, виник дієвий майданчик для налагодження конструктивного діалогу представників бізнесу з владою на місцях. На сьогоднішній день, регіональна рада підприємців є фактично єдиним представницьким органом бізнесу по зв’язках з владою на місцях. З метою забезпечення належної комунікації з регіональними радами було розроблено новий веб-сайт Ради підприємців, на якому кожна зі згаданих рад має свою окрему сторінку.

Своєрідним етапом у розвитку Ради підприємців стало проведення 12 травня 2011 року розширеного засідання Ради за участю Прем’єр-міністра Миколи Яновича Азарова, яке надало потужний імпульс для перебудови нашої роботи. Сталося чергове кадрове оновлення Ради, а в основу всієї роботи було закладено системний підхід до розв’язання проблем підприємництва. Крім того, цим засіданням фактично було дано поштовх прийняттю парламентом узгодженого з підприємцями законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)»,  а також на виконання Доручення Прем’єр-Міністра України від 17.05.2011№ 24790/0/1-11 (додається) до відповідного рішення Ради була створена міжвідомча робоча група при Мінсоцполітики за участю представників бізнесу щодо зниження ставки єдиного соціального внеску з 34,7% до 18,1%.

Враховуючи те, що основною проблемою для ведення бізнесу в Україні залишається корупція (за даними Міжнародної фінансової корпорації витрати  підприємців на хабарі в 2011 році зросли із 6% до 10% від суми прибутку), Радою підприємців при КМУ в другій половині 2011 року було започатковано діяльність по вивченню системних корупційних явищ в соціально вразливих сферах підприємництва. Мова йде, насамперед, про проблему розміщення  тимчасових споруд, або як їх називають «МАФів» (за оцінкою незалежних експертів, в Києві їх нараховується 15-17 тис. і задіяно в цій сфері понад 100 тис. чол.). Ще однією потенційно соціально-вибуховою і не менш корупціогенною є сфера ритуальних послуг. З метою вирішення проблем у згаданих сферах діяльності Радою підприємців була налагоджена конструктивна взаємодія з Міністерством регіональної політики та будівництва, керівництвом Київської міської державної адміністрації та іншими органами влади. Крім того, саме в цей час Радою підприємців на системному рівні почалася опрацьовуватися проблема нормативно-грошової оцінки землі в Україні.

Загалом, в рамках удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності впродовж 2011 року Радою підприємців  разом із іншими центральними органами виконавчої влади взято активну участь у розробці та опрацюванні низки проектів нормативно-правових актів, якими було забезпечено:

- захист прав і законних інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та сприяння спрощенню дозвільних процедур (Закон України «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»);

- можливість для юридичних та фізичних осіб - підприємців здійснювати господарську діяльність без свідоцтва про держреєстрацію (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця»);

- належні умови для припинення суб’єкта господарювання за принципом «єдиного вікна» (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням») тощо.

Наступним якісно новим етапом у діяльності Ради підприємців стало проведення 31 січня 2012 року чергового розширеного засідання Ради за участю Прем’єр-міністра України. До порядку денного було зокрема включено розгляд питання стосовно укладення договору сервітуту щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях державної та комунальної власності, питання щодо удосконалення  Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, а також питання системної кризи ритуальної сфери та проблематика митної вартості.

На виконання рішень засідання Ради Прем’єр-Міністром України було надано Доручення від 08.02.2012№ 5665/0/1-12 (додається), виконання якого було покладено в основу діяльності Ради підприємців в 2012 році.  

Так, на виконання згаданого доручення під егідою Мінрегіона України протягом 2012 року було проведено чотири засідання за участю МОЗ, МВС, Ради підприємців при КМУ, Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи та Асоціації «Меморіал», на яких вироблено тактичні та стратегічні кроки щодо гармонізації ситуації у ритуальній сфері за участю всіх зацікавлених сторін, а проекти документів щодо їх реалізації зараз перебувають на погодженні у відповідних відомствах.

З метою активізації роботи по удосконаленню методики нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів на виконання вищезазначеного доручення Радою підприємців при КМУ було ініційовано утворення робочої групи із залученням представників Мінагрополітики, Держземагентства, Мінрегіону, Мінекономіки, Ради підприємців при КМУ, інших зацікавлених об’єднань підприємців та представників бізнес середовища, для належної підготовки пропозицій щодо удосконалення зазначеної методики. Проте, незважаючи на надані Радою підприємців пропозиції щодо персонального складу згаданої групи, її створення відповідальними органами виконавчої влади так і не було завершено. Не вирішення цієї проблеми на центральному рівні змусило регіональний бізнес шукати шляхів його розв’язання на місцевому рівні. Саме за ініціативи регіональної ради підприємців у Львівській області наприкінці минулого року місцевою радою було прийнято рішення  щодо надання 60-ї пільги для бізнесу при сплаті земельного податку від нормативно-грошової оцінки землі, встановленої в регіоні.

Важливою складовою налагодження дієвого діалогу між владою та бізнесом щодо розв’язання актуальних проблем діяльності представників малого та середнього бізнесу на виконання п.6 згаданого доручення стало визначення на рівні міністерств та відомств конкретних посадових осіб, відповідальних за належний рівень комунікації з Радою підприємців при КМУ. Крім того, однією з форм налагодження конструктивної співпраці з органами центральної виконавчої влади стала практика підписання Радою підприємців при КМУ у 2012 році відповідних Меморандумів про співпрацю з Державною податковою службою, Міністерством закордонних справ та Держспоживінспекцією України.

Варто також зазначити, що в 2012 році за активної участі та організаційного сприяння Ради підприємців відбулося посилення ролі та значення регіональних рад. Зокрема, в травні минулого року було проведене виїзне засідання Ради підприємців при КМУ разом з активом місцевої регіональної ради у м. Івано-Франківськ, на якому було присутнє керівництво Державної служби з регуляторної політики та розвитку підприємництва, Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України тощо. За підсумками роботи виїзного засідання було дано Доручення Прем’єр-Міністра України від 14.06.2012 № 24739/0/1-12 (додається).

Крім того, в минулому році в роботі регіональних рад підприємців з’явилася нова форма взаємодії. Мова йде про проведення в листопаді 2012 року спільного засідання регіональних рад підприємців Львівської та Донецької області (м. Львів – 8-10 листопада, м. Донецьк – 22 листопада), а також низки ініційованих ними міжнародних економічних форумів за участю регіональної влади та бізнес-еліти.

Проте, як свідчить практика взаємодії Ради підприємців із регіональними осередками у питанні реалізації концептуальних завдань нашої роботи, ця співпраця потребує впровадження дієвих заходів для її покращення. Як і в будь-якому випадку запровадження чогось нового, не всі регіональні ради підприємців у своїй роботі виявились готовими до координації зусиль щодо реалізації завдань розвитку і захисту бізнесу та розширення засад співпраці державно-приватного партнерства. Тому очевидним кроком для покращення співпраці та взаємодії вбачається якісне оновлення складу Ради підприємців, яке доцільно зробити невідкладно.   

Дякую за увагу!