ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради підприємців при

Кабінеті Міністрів України

 

________________Л.П.Козаченко

 

ПЛАН РОБОТИ

Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

на 2013 рік

 

I.       Планові заходи

 

п/п

Назва

заходів

Термін

проведення

Відповідальний

Прим.

1.

Засідання Ради підприємців щодо обговорення проекту Державної програми активізації розвитку економіки

на 2013-2014 рок

січень

Члени Ради,

Секретаріат

 

2.

Урочисте засідання Ради підприємців з нагоди 20-річниці її створення

квітень

Члени Ради,

Секретаріат

 

2

Засідання Ради підприємців щодо обговорення проблематики земельного ринку України, в тому числі нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів

червень

Члени Ради,

Секретаріат

 

3.

Засідання Ради підприємців щодо обговорення проблемних питань дерегуляції господарської діяльності у містобудівній, дозвільній та ритуальній сферах

вересень

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    Поточні заходи

 

п/п

Найменування

робіт, заходів

Термін виконання

Відповідальний

Прим.

1.       

Доопрацювання  нового проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю» з урахуванням пропозицій та зауважень профільних асоціацій, узагальнення міжнародного досвіду

січень-травень

Члени Ради,

Секретаріат

 

2.       

Доопрацювання  проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)»

лютий-травень

Члени Ради,

Секретаріат

 

3.       

Доопрацювання  проекту Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері діяльності ринків»

січень-лютий

Члени Ради,

Секретаріат

 

4.       

Підготовка разом з іншими зацікавленими сторонами нової редакції законопроекту щодо врегулювання лобістської діяльності в Україні

квітень-липень

Члени Ради,

Секретаріат

 

5.       

Проведення спільно з Громадською Радою при Державній службі з регуляторної політики та розвитку підприємництва круглого столу на тему «Законодавче врегулювання діяльності саморегулівних організацій в Україні»

травень

Секретаріат

 

6.       

Доопрацювання окремих норм Закону України «Про банкрутство»

квітень-червень

Члени Ради,

Секретаріат

 

7.       

Доопрацювання окремих норм Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

травень-липень

Члени Ради,

Секретаріат

 

8.       

Продовження роботи щодо розгляду проблемних питань застосування положень Податкового кодексу України, ініціювання внесення відповідних змін до Податкового кодексу

постійно

Члени Ради,

Секретаріат

 

9.       

Забезпечення діяльності робочої групи у складі представників Ради підприємців при КМУ, Мінрегіону та бізнесових об’єднань щодо розроблення проекту змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

квітень - червень

Члени Ради,

Секретаріат

 

10.   

Створення та забезпечення діяльності лобістської коаліції щодо розробки нової редакції Методики нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів

квітень-вересень

Члени Ради,

Секретаріат

 

11.   

Участь у роботі міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зниження ставки єдиного соціального внеску

квітень-травень

Члени Ради,

Секретаріат

 

12.   

Участь у роботі міжвідомчої групи з підготовки Національної доповіді «Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні»

січень-травень

 

Секретаріат

 

13.   

Проведення спільно з Інститутом професійного лобіювання та адвокасі  Першого міжнародного GR Форуму (м. Київ)

червень

Секретаріат

 

14.   

Проведення спільно з Громадською радою при НКРЗІ та Інтернет асоціацією України круглого столу на тему: «Невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні

вересень

Секретаріат

 

15.   

Проведення спільно з Громадською радою при Міністерстві доходів та зборів  круглого столу на тему: «Імплементація законодавства про трансфертне ціноутворення – проміжні результати»

вересень-жовтень

Секретаріат

 

16.   

Проведення спільно з Асоціацією українських виробників лакофарбової продукції круглого столу на тему: «Лакофарбова галузь – проблеми та перспективи розвитку через призму хімічної безпеки»

жовтень

Секретаріат

 

17.   

Проведення спільно з Асоціацією якості України круглого столу на тему: «Механізми мотивації підприємств до підвищення ділової вдосконаленості та якості»

листопад

Секретаріат

 

18.   

Здійснення аналізу впливу Податкового та Митного Кодексу на динаміку ділової активності в Україні

квітень-вересень

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

19.   

Проведення спільно з Міжнародним центром приватного партнерства (CIPE)  на базі регіональних рад підприємців тренінгів на тему «Розвиток потенціалу бізнес-асоціацій в Україні»

вересень-жовтень

Секретаріат,

керівники регіональних рад

 

20.   

Проведення спільно з Мінекономіки відео (інтернет) конференцій з регіональними радами підприємців щодо актуальних проблем підприємництва

травень-червень

Секретаріат,

регіональні ради

 

21.   

Підготовка та проведення  засідань робочих комісій та комітетів Ради підприємців

згідно графіку проведення

Члени ради,

Секретаріат

 

22.   

Проведення заходів щодо координації участі господарюючих суб’єктів в реалізації Національного проекту «Зелені Ринки»

постійно

Члени Ради,

Секретаріат

 

23.   

Моніторинг та проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та надання по ним висновків та пропозицій

постійно

Секретаріат

 

24.   

Надання методичної та організаційної допомоги у діяльності регіональних Рад підприємців

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

25.   

Робота з профільними асоціаціями та позаштатними експертами

постійно

Секретаріат

 

26.   

Опрацювання та надання відповідей-консультацій на звернення фізичних та юридичних осіб

постійно

Секретаріат

 

27.   

Підготовка матеріалів до засідань РП

постійно

Секретаріат

 

28.   

Підготовка зустрічей експертів громадських організацій та представників ділових кіл

постійно

Секретаріат

 

29.   

Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах»

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

30.   

Участь у міжнародних бізнес-форумах, з’їздах, симпозіумах

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

 

 

III. Робота з Центральними органами виконавчої влади

 

п/п

Перелік заходів

Термін проведення

Відповідальний

Прим.

1.

Участь у роботі міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативної бази в ритуальній сфері

протягом року

Члени Ради,

Секретаріат

 

2.

Участь у міжвідомчих нарадах центральних органів виконавчої влади, а також засіданнях громадських рад

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

3.

Участь в роботі громадських рад центральних органів виконавчої влади

постійно

Члени Ради, Секретаріат