ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради підприємців при

Кабінеті Міністрів України

 

________________Л.П.Козаченко

 

ПЛАН РОБОТИ

Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

на період з січня по липень 2012 року

I. Планові заходи

п/п

Назва

заходів

Термін

проведення

Відповідальний

Прим.

1.

Засідання Ради підприємців в оновленому складі щодо кластерної проблематики

 

січень

Члени Ради,

Секретаріат

 

3.

Спільна нарада-семінар Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та керівників регіональних рад підприємців в областях, мм. Києві та Севастополі щодо проблематики МАФів та ринку ритуальних послуг

січень

Члени Ради,

Секретаріат

 

2.

Засідання Ради підприємців по обговоренню законопроекту «Про регулювання лобістської діяльності в Україні»

лютий

Члени Ради,

Секретаріат

 

4.

Засідання Ради підприємців щодо питання удосконалення та розвитку кредитування малого та середнього бізнесу в Україні

квітень

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

II. Поточні заходи

п/п

Найменування

робіт, заходів

Термін виконання

Відповідальний

Прим.

1.       

Доопрацювання  проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю» з урахуванням пропозицій та зауважень профільних асоціацій

січень-лютий

 

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

2.       

Ініціювання внесення змін до прийнятого Митного Кодексу України з урахуванням зауважень профільних асоціацій та об’єднань підприємців

січень-червень

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

3.       

Ініціювання внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування курсових різниць, які виникають внаслідок коливань курсу гривні по відношенню до іноземної валюти, внесеної в якості іноземної інвестиції до статутних фондів національних суб’єктів господарювання

лютий

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

4.       

Доопрацювання окремих норм Закону України «Про захист персональних даних»

січень-лютий

 

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

5.       

Продовження роботи разом з Міністерством фінансів України щодо моніторингу та доопрацювання закону про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва

січень-червень

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

6.       

Продовження роботи щодо розгляду проблемних питань застосування положень Податкового кодексу України, ініціювання внесення відповідних змін до Податкового кодексу

січень- червень

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

7.       

Участь у роботі міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зниження ставки єдиного соціального внеску

січень-квітень

Кальний В.В.

Потапова Н.В.

Алєксенцева А.Р.,

 

 

 

8.       

Участь у роботі міжвідомчої групи з підготовки Національної доповіді «Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні»

січень-березень

 

Забловський А.В.

Кравченко С.С.,

 

 

9.       

Доопрацювання  законопроекту «Про споживче кредитування» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення на фінансових ринках України систему захисту користувачів фінансових послуг»

січень-березень

Забловський А.В.

Кравченко С.С.

Потапова Н.В.

 

10.   

Підготовка та проведення робочої наради щодо обговорення питань реалізації положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

січень-лютий

Секретаріат

 

11.   

Започаткування спільно з громадськими організаціями бізнесу моніторингу аналізу впливу Податкового Кодексу, Митного Кодексу на динаміку ділової активності в Україні

січень -червень

Члени Ради,

Секретаріат

 

 

12.   

Проведення спільно з Міжнародним центром приватного партнерства (CIPE)  на базі регіональних рад підприємців тренінгів на тему «Розвиток потенціалу бізнес-асоціацій в Україні»

лютий-березень

Секретаріат,

керівники рeгіональних рад 

 

13.   

Проведення спільно з Мінекономіки відео (інтернет) конференцій з регіональними радами підприємців з актуальних проблем підприємництва

квітень

Секретаріат,

регіональні ради

 

14.   

Підготовка та проведення  засідань робочих комісій Ради підприємців

згідно графіку проведення

Секретаріат

 

15.   

Підготовка до видання «Енциклопедії підприємницького права України»

перша половина 2012 року

Кравченко С.С.,

експерти

 

16.   

Моніторинг та проведення експертизи проектів нормативно-правових актів та надання по ним висновків та пропозицій

постійно

Секретаріат

 

17.   

Надання методичної та організаційної допомоги у діяльності регіональних Рад підприємців

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

18.   

Робота з профільними асоціаціями та позаштатними експертами

постійно

Секретаріат

 

19.   

Опрацювання та надання відповідей-консультацій на звернення фізичних та юридичних осіб

постійно

Секретаріат

 

20.   

Підготовка матеріалів до засідань РП

постійно

Секретаріат

 

21.   

Підготовка зустрічей експертів громадських організацій та представників ділових кіл

постійно

Секретаріат

 

22.   

Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах»

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

23.   

Участь у міжнародних бізнес-форумах, з’їздах, симпозіумах

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

           

 

ІІІ. Робота з Центральними органами виконавчої влади

п/п

Перелік заходів

Термін проведення

Відповідальний

Прим.

2.

Участь у міжвідомчих нарадах центральних органів виконавчої влади, а також засіданнях громадських рад

постійно

Члени Ради, Секретаріат

 

3.

Участь в роботі громадських рад центральних органів виконавчої влади

постійно

Члени Ради, Секретаріат