Верховна Рада прийняла закон, яким передбачено створення додаткових дозвільних центрів для госпсуб'єктів на обласному (регіональному) рівні.

В Україні буде розширена мережа дозвільних центрів у сфері господарської діяльності. За ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону" Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності "N8463 проголосували 260 народних депутатів. Законодавчим актом внесено зміни, якими, зокрема, передбачено створення додаткових дозвільних центрів на обласному (регіональному) рівні.

Згідно закону, регіональні дозвільні органи - це територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та АР Крим, органи виконавчої влади АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Законом визначено, що дозвільний центр - це робочий орган міської ради міста обласного та / або республіканського АР Крим значення, в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності з видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.