Проект Закону України “Про державну підтримку розвитку малого та середнього підприємництва в Україні”, що буде представлений на круглому столі 6 листопада у Комітетах Верховної Ради України.

Законопроект спрямований на визначення основних правових та організаційних засад державної політики у сфері розвитку МСП, гармонізацію принципів і підходів у зазначеній сфері із стандартами і принципами ЄС, формування умов для розвитку інституційної основи, визначення порядку відстеження стану розвитку МСП.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАКОНОПРОЕКТ

Основні питання для врегулювання

 1. Визначення основних понять, які застосовуються в цілях формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку МСП.
 2. Гармонізація нормативно встановлених критеріїв визначення суб’єктів МСП із відповідними визначеннями, рекомендованими Європейською Комісією (з вилученням відповідних положень із Господарського кодексу України).
 3. Визначення порядку оприлюднення інформації про стан розвитку МСП.
 4. Визначення основних складових і функцій системи державного управління у сфері розвитку МСП.
 5. Встановлення основних форм і видів державної підтримки суб’єктів МСП.
 6. Визначення основних механізмів державної підтримки МСП.
 7. Встановлення принципів визначення пріоритетів державної підтримки МСП на відповідному етапі економічного розвитку.
 8. Визначення основних складових інфраструктури підтримки та розвитку МСП (як державної, так і недержавної).
 9. Врегулювання основних питань щодо інформаційного забезпечення та супроводу реалізації програм розвитку МСП.
 10. Встановлення основних принципів та визначення основних джерел фінансування державних програм розвитку МСП.
 11. Забезпечення децентралізації фінансових ресурсів на реалізацію державних програм розвитку МСП з метою подолання диспропорцій в регіональному розвитку підприємництва.
 12. Встановлення основних принципів та визначення основних механізмів взаємодії органів державного управління у сфері розвитку МСП із суб’єктами МСП та їх об’єднаннями.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОЯСНЮВАЛЬНУ ЗАПИСКУ ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ

 

_info_cpe_1.1

 

 

_info_cpe_1.2

 

 

_info_cpe_2.1

 

 

_info_cpe_2.2