З цією метою НБУ розробив проект постанови, який направлений на:

  • розвиток банківських технологій та моделі дистанційної ідентифікації суб’єктів звернення для отримання ними адміністративних, банківських, комерційних та інших послуг;
  • визначення порядку взаємодії банків з системою BankID Національного банку та суб’єктами надання послуг;
  • встановлення умов та порядку підключення, зупинення використання та відключення абонентів від системи, а також порядку взаємодії між абонентами системи BankID Національного банку.

Оновлення нормативної бази щодо функціонування системи BankID Національного банку зумовлене:

  • необхідністю детального врегулювання взаємовідносин між банками України та Національним банком під час проведення дистанційної ідентифікації суб’єктів звернення з метою отримання ними послуг;
  • розширенням можливостей для дистанційної ідентифікації;
  • оновленням вимог до захисту інформації в системі BankID Національного банку.

Варто зазначити, що в даний момент за допомогою системи BankID Національного банку можна отримувати лише адміністративні послуги.

Що далі?

  • Відповідне оновлення дасть можливість використовувати цю систему як один з інструментів ідентифікації та верифікації для надання банківських послуг та дистанційного відкриття рахунків для нових клієнтів.
  • Комерційні компанії зможуть надавати послуги клієнтам банків дистанційно, наприклад, з’явиться можливість отримання послуг дистанційно абонентами мобільних операторів.

НБУ почав проект BankID в 2015 році. Упровадження системи спрямоване на створення можливості здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів та надання громадянам України дистанційного доступу до багатьох державних та адміністративних послуг.