За його словами, минулого року українські підприємства сплатили понад 4 млрд грн екологічного податку. У більшості випадків він використовується неефективно та має бути переглянутий.

Що це дасть: Кошти від еклогічного податку частково хочуть спрямовувати на екологічну модернізацію виробництв.

  • стимулювати підприємства до зменшення обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин через бонуси в оподаткуванні.

Як відомо, з 1 січня 2018 року ставки екологічного податку зросли на 11,2%.

Ставки екологічного податку збільшені:

  • за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;
  • за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 ПКУ статті та на які встановлено клас небезпечності;
  • для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 ПКУ та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки Податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів;
  • за викиди двоокису вуглецю;
  • за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти;
  • за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
  • за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  • за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.