Прийняття постанови дає змогу вдосконалити правовідносин у сфері розпорядження геологічною інформацією, виходячи із сучасних реалій, шляхом унеможливлення виникнення неоднозначності при тлумаченні та застосуванні понять первинної та вторинної (обробленої) геологічної інформації, уникнути ризиків втрати такої інформації, створити передумови для її залучення в ринковий обіг.

Також рішення Уряду дасть змогу забезпечити відкритість та доступність геологічної інформації, яка належить державі, та нівелювати необґрунтоване регуляторне навантаження на суб'єктів господарювання при розпорядженні такими даними. В цілому, новий порядок дозволяє реформувати систему поводження з геологічною інформацією для залучення значних іноземних інвестицій, а також сприяння прозорій системі управління даними щодо природних ресурсів.