Офіс розвитку малого і середнього підприємництва при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України проводить попереднє опитування об’єднань підприємців щодо готовності до діалогу з владою для подальшої розробки програм з підвищення спроможності бізнес-об’єднань ефективно представляти інтереси малого бізнесу на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Основні завдання Офісу розвитку МСП – це:

  1. розробка програм підтримки малого та середнього бізнесу;
  2. полегшення доступу до фінансування;
  3. розвиток інфраструктури підтримки МСП у регіонах.

Ключовий пріоритет Офісу – це виконання завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, зокрема, тих, що передбачають налагодження Державно-приватного діалогу з метою посилення МСП в Україні:

  • забезпечення розвитку ефективного Державно-приватного діалогу;
  • посилення інституційної спроможності об’єднань підприємців;
  • сприяння ефективному Державно-приватному діалогу з питань розвитку підприємництва, а саме організація та проведення зустрічей із суб’єктами господарювання та об’єднаннями підприємців з метою обговорення нагальних проблем та пошуку шляхів їх розв’язання.

Публічно-приватний (державно-приватний) діалог – це структурована взаємодія між публічним та приватним секторами. Цілі такої взаємодії наступні:

  • забезпечення належних умов для розвитку приватного сектору;
  • покращення бізнес-клімату;
  • зменшення бідності.

Діалог передбачає об’єднання зусиль групи учасників, які приймають рішення для виявлення та аналізу існуючих проблем, обговорення та погодження конкретних реформ, і надалі спільної реалізації ідей на практиці.

 

Для участі у програмі підготовки до Діалогу з владою прохання до представників бізнес-об’єднань малого та середнього бізнесу заповнити форму опитування до 14 грудня 2018 р. за наступним посиланням

 

Донесення думки приватного сектору, зокрема малого бізнесу, а також захист інтересів МСП на рівнях парламенту, міністерств, регіональних та місцевих органів влади є надзвичайно важливими, оскільки МСП має критичну вагомість для економіки України. Тому голос малого бізнесу має бути почутим і врахованим у процесі формування політики та прийняття рішень щодо МСП, і саме на бізнес-об’єднання покладається роль «адвокатів» малого бізнесу.

 

Офіс розвитку МСП має на меті оцінити та забезпечити належну готовність бізнес-об’єднань до участі у Державно-приватному діалозі та закликає бізнес-об’єднання МСП долучитися до числа організацій, обраних для підготовки до Діалогу з владою – підвищення інституційної спроможності та здатності ефективно представляти інтереси малих і середніх підприємств на місцевому, регіональному та національному рівнях.