Відповідно до листа Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 14.06.2012 № 124 Міністерство екології та природних ресурсів розглянуло звернення Регіональної ради підприємців при Луганській обласній адміністрації від 25.05.2012 № 173 щодо пропозицій із вдосконалення дозвільної системи у сфері поводження з відходами, врегульованої Порядком розроблення, затвердження та перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 (далі – Порядок) та, в межах компетенції, інформує.

   Відповідно до підпунктів “г” та “д” пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452/2011 (далі - Положення) Мінприроди видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та погоджує згідно із законодавством проекти лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів.

   Відповідно до пункту 7 Положення Мінприроди України здійснює свої повноваження безпосередньо, тобто на даний час структура міністерства не передбачає існування територіальних підрозділів. Також, відповідно до роз’яснювального листаМінекономрозвиткувід 08.02.2012 №3623-04/4450-08центральні органи виконавчої влади, у розумінні ЗаконуУкраїни “Про дозвільну системуу сфері господарської діяльності, є дозвільними органами, але не є регіональними, місцевими дозвільними органами, а тому не зобов'язані видавати документи дозвільного характеру через дозвільні центри.

   Слід зазначити, що складність внесення змін до Порядку зумовлена необхідністю врахування вимог та участю у процедурі усіх спеціально уповноважених органів, що мають здійснювати регулювання та контроль за діяльністю у сфері поводження з відходами згідно із статтями 20-25 Закону України “Про відходи”.

   На даний час продовжується законодавчий процес перерозподілу владних повноважень та функцій управління між центральними та місцевими органами виконавчої влади. Лише після остаточного визначення їх компетенції та прийняття законодавчих норм стосовно їх повноважень у сфері поводження з відходами може бути остаточно сформована зазначена дозвільна процедура.

   Ваші зауваження та пропозиції по можливості, враховуючи відсутність територіальних органів Мінприроди у Положенні, будуть враховані під час опрацювання проектів нормативно-правових актів та підготовки управлінських рішень з питань, що належать до компетенції Мінприроди.

  На даний час з метою вдосконалення Порядку Мінприроди готує проект змін до Порядку, який має значно спростити зазначену дозвільну процедуру, зокрема скасувати усі встановлені терміни щодо подання документів

Заступник Міністра

І. Вільдман